Podpora vzdělávání
Mimořádně
intelektově
Nadaných
Dětí
MYSLÍME JINAK
Qiido je AKTUALITY
na Facebooku

MODEL VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MiND

Qiido, nadační fond podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí s mimořádným rozumovým nadáním za účelem zvýšení ekonomické prosperity a celosvětového renomé ČR. Qiidem vytvořený model vzdělávání a výchovy MiND svou
5-bodovou jedinečností umožňuje základním školám a rodičům naplňovat specifické vzdělávací potřeby takových žáků:Komplexností
pohledu
na danou
problematiku
Intervencí přímo
ve vzdělávacím
procesu
(ve vyučování)
Systematickou
a kontinuální
podporou
pedagogů
i rodičů
Rozvojem
kognitivních
vědomostí
i sociálních
dovedností dětí
Klíčovými
hodnotami:
kreativitou
a empatií

Pracujeme se všemi subjekty, které mají vliv na rozvoj přirozeného potenciálu MiND = učitelé + rodiče + okolí, a zohledňujeme jednotlivé etapy podpory MiND:

  • Včasná IDENTIFIKACE mimořádného nadání. Praktikujeme tzv. multifokus přístup, který věnuje pozornost vzdělávacím, emočním i psychickým potřebám nadaných.
  • Vzděláváním MiND formou 2-úrovňové výuky klíčových předmětů (MA, ČJ, Prvouka) rozvíjíme jejich kognitivní vědomosti i sociální dovednosti.
  • Díky systematickému, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře umí UČITELÉ individuálně pracovat se všemi osobnostními typy MiND (i s těmi nadanými “zlobivci” nebo s “dvojí výjimečností”).
  • Individuálními konzultacemi, společným i inspirativním setkáváním s RODIČI vytváříme pro MiND pohodové a přátelské zázemí.
  • Sdílením a propojováním budujeme proaktivně participující pedagogickou i rodičovskou KOMUNITU, která je smysluplně propojena s veřejným okolím.

Poskytujeme pedagogické i psychologické know-how (pedagogická identifikace, tvorba a realizace IVP, metodika a didaktika, rozvoj sociálně-emočních dovedností) práce s MiND přímo v každodenním vyučování za účelem naplňování specifických vzdělávacích potřeb takových žáků.

Dítě tedy nemusí čekat až na odpoledne, kdy navštíví své oblíbené kroužky, ale škola mu během 2-úrovňové výuky klíčových předmětů (MA, ČJ, Prvouka) dává přesně to, co pro svůj přirozený rozvoj potřebuje - v hodinách jsou plně respektovány osobnostní charakteristiky dítěte, pracuje se s jeho individuálními potřebami a podporuje rozvoj sociálních dovedností. 

Naší devizou je know-how v práci s MiND dle osobnostních profilů "kreativní rebelové, defenzivní odpadlíci či s dvojí výjimečností". Víme totiž, že pro mnoho pedagogů je vzdělávání těchto typů dětí náročné.

Školám nabízíme ucelený program vzdělávání a rozvoje MiND, který je rozvržen do 3 fází během 3 školních let (1 rok přípravy, 1 roky implementace, 1 rok implementace a fixace finanční udržitelnosti). Tým Qiida se tímto stane součástí školního klimatu, protože s pedagogy i vedením školy jsme neustále v kontaktu. Určitě neděláme jednorázová školení, na kterém si něco v ten den procvičíte, ale následně nikdo Vám již s aplikovatelností naučeného neporadí a ani nevede.

Samozřejmě rodičům MiND příslušné partnerské školy jsme pravidelně k dispozici k individuálním konzultacím a pořádáme pro ně společná inspirativní setkávání. Nezapomínáme ani na stimulaci vzájemné spolupráce „rodič-škola“. 

I proto jsme odborným partnerem učitelům a spolehlivým průvodcem rodičům.

Pracovní listy, různorodé knížky, učebnice, hry, hlavolamy, soutěže v dětech rozvíjí intelekt. My ovšem víme, že IQ není v dnešní společnosti vše.

Neoddělitelnou součástí úspěšného člověka je i EQ. A právě podpora sociálně-emočních dovedností (EQ) je u spousty MiND stěžejní. Aneb: “někde jim bylo naděleno (intelekt) a někde ubráno (sociálně-emoční sféra)”.

Ve vzdělávacím programu Qiida učíme a podporujeme učitele v práci s oběma stránkami osobnosti dítěte. Dítě se pak ve vyučování nenudí, nevyrušuje, protože je uspokojeno plným využíváním vlastního přirozeného potenciálu. Záleží nám na celistvosti, zodpovědnosti, samostatnosti a tvořivosti každého dítěte. Vyzdvihování a podpora jeho silných stránek, zájmů a vášní je naší mantrou.

Naší specialitou je také know-how v práci s MiND dle osobnostních profilů "kreativní rebelové, defenzivní odpadlíci či s dvojí výjimečností". Víme totiž, že pro mnoho pedagogů je vzdělávání těchto typů dětí náročné.

Učitele vzděláváme v praktikování moderních principů výuky a v zohledňování individuality každého MiND. Podáváme jim návrhy kreativního řešení vzniklých situací i uplatňování kreativity v hodinách. V řadách učitelů intenzivně posilujeme empatické pochopení aktuálních potřeb osobnostně různorodé skupiny MiND (jejich radostí i trápení).

DALŠÍ PODROBNOSTI
PRETEST
Srovnejte projevy Vašeho dítěte s typickými charakteristikami MiND.
VÍCE...

OSOBNOSTNÍ PROFILY MiND
Seznamte se se sociálně-emočními potřebami a způsoby chování nejen Vašeho MiND
VÍCE...

MULTIFOKUS SCREENING
Získejte komplexní obrázek o dítěti z mnoha úhlů pohledu.
VÍCE...

CHARITKY pro Qiida
Podpořte program vzdělávání MiND koupí originální osobní vizitky, dárečku, ...
VÍCE...
PRETEST screeningu mimořádného nadání

Chová se Vaše dítě jinak než vrstevníci? Má neotřelé nápady a názory? Dokáže rovnocenně diskutovat s dospělými? Atd. atd.

Ověřte si projevy Vašeho dítěte s typickými charakteristikami MiND! Díky včasné identifikaci můžete hlouběji a kvalitněji rozvíjet jeho neocenitelný potenciál a naplnit ho štěstím i radostí.

ZDARMA online po zadání vstupních informací CHCI ZAČÍT
OSOBNOSTNÍ PROFILY MiNDů

IQ vs. EQ? Znalosti vs. schopnosti a dovednosti? Potřeby vs. očekávání?

Když se oprostíme od pohledu výhradně na výkon a zaměříme svou pozornost na sociálně-emoční projevy MiNDů, pak je můžeme rozdělit do 6 charakteristických skupin.

Do které z nich patří Vaše dítě? Jak k němu přistupovat? Jak ho rozvíjet a pracovat s ním v rovině partnerství? Získejte přehled o potřebách a způsobech chování nejen Vašeho MiND.

ZDARMA ke stažení po zadání vstupních informací CHCI STÁHNOUT
MULTIFOKUS SCREENING

I přesto, že existuje mnoho různých přístupů v identifikaci nadání, nejkomplexnější je ten, který využívá kombinaci relevantních metod. Právě multifokus přístup zohledňuje atypický vývoj nadaných a jde nad rámec tradičních, psychometricky založených diagnostik. Ty totiž nevěnují pozornost vzdělávacím a zároveň emočním potřebám nadaných. Včasná (nejpozději před nástupem do školy) identifikace je klíčová k zamezení budoucích neúspěchů odrážejících se v neefektivní výuce, nízkém sebevědomí, nevhodném chování, atd. V takových případech jsou učitelé a rodiče často zmateni a nevědí, jakou strategii rozvoje přirozeného potenciálu dítěte použít.

JAK TO PROBÍHÁ A CO ZÍSKÁTE?
Multifokus screening podává komplexní obrázek o dítěti z mnoha úhlů pohledu.

V 1. etapě se zaměřujeme na efektivní screening (během cca 1 hodiny) mimořádného intelektového nadání Vašeho dítěte ve věku 4-6 let na základě jeho rozumových schopností, dovedností a projevů, míry tvořivosti. Zavěry Vám rychle odpoví na otázku, zda-li před nástupem do 1. třídy navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu za účelem psychologické diagnostiky standardními psychometrickými IQ testy (ty však trvají min. 3-4 hodiny a objednací lhůty se pohybují v řádu 3-4 měsíců).

Ve 2. etapě se zaměřujeme na identifikaci osobnostního profilu MiND s ohledem na projevy doma i ve škole. Na konci tohoto setkání si budete vědomi charakteristických osobnostních rysů Vašeho dítěte a doporučíme Vám další kroky v jeho individuální péči, vč. poskytnutí jasné strategie rozvoje jeho přirozeného potenciálu.

JAK TO BUDE DLOUHO TRVAT?
1. etapa = max. 75 min. / 2. etapa = cca 90 min.

KDE?
Praha, Brno, Plzeň, Nový Jičín (přesná adresa bude sdělena konkrétním zájemcům v závislosti na městě)

KDY?
Konkrétní čas dle dohody, nejdéle do 30 dnů od objednání

950 Kč (1. etapa); 1.750 Kč (2. etapa)
2.500 Kč (při objednání 1.+2. etapy najednou)
CHCI SE OBJEDNAT
Osobní vizitka, dáreček, drobná pozornost, poděkování přátelům či zákazníkům

Sdílíte myšlenky Qiida? Vidíte smysl v podpoře specifických vzdělávacích potřeb dětí mimořádně intelektově nadaných?

Koupí dárkového předmětu "Charitky pro Qiida" získáte originální vizitku, dáreček či poděkování přátelům i zákazníkům. Každý se tak dozví o Vašem osobním postoji ve vzdělávání a navíc mu touto drobnou pozorností s Vaším podpisem i kontaktem určitě uděláte radost ... osvěží svůj dech ovocným minidražé, které může mít v kapse, kabelce či autě.

A Vy tímto způsobem podpoříte unikátní program vzdělávání a výchovy MiND na základních školách.

30 Kč / 1 ks = 240 Kč / 8 ks balení CHCI KOUPIT A PODPOŘIT
Učitelé a ředitelé,
přihlaste se do podzimního cyklu
Qiido Akademie
Program je akreditovaný MŠMT a splňuje podmínky
"šablon" v oblasti inkluze.
Začínáme 9. 10. a na jeho konci (4. 12.) budete mít
jasnou koncepci, jak vzdělávat a rozvíjet intelektově
nadané žáky na vaší škole.
MÁM ZÁJEM - chci další podrobnosti
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. ROZUMÍM